Warunki usługi

wf mag Warunki korzystania z usługi

1. Warunki

Uzyskując dostęp do strony internetowej pod adresem http://wf-mag.pl, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Licencja na używanie

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej wf mag wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i zgodnie z tą licencją nie możesz:
  modyfikować lub kopiować materiały;
  używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);
  podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej WF mag;
  usuwać z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub
  przekazywać materiały innej osobie lub „kopiować” materiały na inny serwer.
 2. Ta licencja automatycznie wygasa, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez wf mag w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały, które posiadasz, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zastrzeżenie

Materiały na stronie internetowej wf mag są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”. wf mag nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
Ponadto wf mag nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na jakichkolwiek witrynach połączonych z tą witryną.

4. Ograniczenia

Wf mag ani jego dostawcy w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na stronie internetowej wf mag, nawet jeśli wf mag lub upoważniony przedstawiciel wf mag został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości takiego uszkodzenia. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie wf mag mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. wf mag nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne ani aktualne. wf mag może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Jednak wf mag nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

wf mag nie sprawdził wszystkich witryn połączonych z jego witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn. Włączenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia strony przez wf mag. Korzystanie z takiej połączonej witryny odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje

wf mag może zmienić niniejsze warunki korzystania ze swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.

8. Prawo właściwe

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.

Warunki użytkowania utworzone za pomocą GetTerms.